Home GR & Circulars सन २०२१ मधील साजरी करावयाची जयंती, पुण्यतिथी व राष्ट्रीय दिन- महाराष्ट्र शासन निर्णय

सन २०२१ मधील साजरी करावयाची जयंती, पुण्यतिथी व राष्ट्रीय दिन- महाराष्ट्र शासन निर्णय

Days to celebrate in 2021_maha govt
सन २०२१ मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्ती यांची जयंती, पुण्यतिथी व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक १५ डीसेंबर २०२० रोजी जी.आर. काढला आहे.

जी.आर. व कार्यक्रमांची यादी डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-

Days to celebrate in 2021-Maha Govt.ENGLISH GRAMMAR

TENSES AS SOON AS / NO SOONER…THAN
DIRECT-INDIRECT SPEECH QUESTION TAG
MODAL AUXILIARIES Types of NOUNS
SO…THAT / TOO…TO Types of PRONOUNS
EXCLAMATORY / ASSERTIVE Types of ADJECTIVES
TOO / ENOUGH Types OF VERBS
UNLESS / IF…NOT IN SPITE OF / DESPITE
SO / BECAUSE USING ‘ALMOST’